tsz1990-1-2TANULMÁNYOK     
VÁRI András: A nagybirtok birtokigazgatási rendszerének bürokratizálódása a 17–19. században     1
Gabriel GRODETSKY: Churchill belpolitikai ellenzéke a Szovjetunió megtámadása után     29

ARCOK, ÉLETKÉPEK     
KÖBLÖS József: Külföldi javadalmasok a középkor végi magyar egyházi társadalom középrétegében     53
E. KOVÁCS Péter: Egy középkori utazás emlékei     101
CZÖVEK István: Egy kettétört karrier Oroszországban     128

DOKUMENTUMOK     
ENDREI Walter: Néhány darab Széchenyi István levelezéséből     136

MŰHELY     
PÓSÁN László: A Német Lovagrend államalakítási kísérletei Kelet-Európában     141

Impresszum, tartalom (pdf)