tsz1990-3-4TANULMÁNYOK     
L. NAGY Zsuzsa: Amerikai diplomaták Horthy Miklósról, 1920–1944     173
BOROS Zsuzsa: Nemzeti forradalom – pétainizmus     197

ARCOK, ÉLETKÉPEK     
TÓTH István György: Nemesi könyvtárak Vas megyében a 18. század második felében     222
TÜSKÉS Gábor–KNAPP Éva: Padányi Bíró Márton és a dunántúli protestantizmus     259

DOKUMENTUM     
RÉTI György: Galeazzo Ciano és Csáky István velencei találkozója 1940 januárjában     274

MŰHELY     
KURUNCZI Jenő: A 18. század első felének orosz történetírása     283
Eddie SCOTT–HUTTER Ingrid–SZÉKELY Iván: Fél évszázad birtokviszonyai     301

Impresszum, tartalom (pdf)