tsz 2012 4TANULMÁNYOK
Zsoldos Attila: Nádor és helyettese: Druget János és Vilmos 527
G. Etényi Nóra: A császári udvar nyilvánosságpolitikája I. József magyar királlyá koronázásakor 543
Fónagy Zoltán: Zenei nyilvánosság és polgári viselkedéskultúra. A 19. századi hangversenyterem társadalomtörténeti látószögből 577
Varga Zsuzsanna: Miért bûn a sikeresség? Termelőszövetkezeti vezetők a vádlottak padján az 1970-es években599


MÛHELY
Kovács Éva: A közoktatás „fejlesztési tervei” 1949–1956 között 623


DOKUMENTUM
Schmidt-Schweizer Andreas–Dömötörfi Tibor: Meghívás „vadászatra, magánemberként”. Franz Josef Strauß első látogatása Magyarországon, 1977 653


MÉRLEG
Erdélyi Gabriella: Szökött szerzetesek. Erőszak és fiatalok a késő középkorban (Csepregi Zoltán) 667
Szovjet diplomáciai jelentések Magyarországról a Hruscsov-korszakban (Sz. Bíró Zoltán) 672


BIBLIOGRÁFIA
Lackó Miklós (1921–2010) műveinek bibliográfiája. Összeállította: Pótó János 677