86-3-4 boritoTANULMÁNYOK

Hajdú Tibor: A magyar tisztikar társadalmi helyzete, összetétele és presztízse a kiegyezés előtt és után (1850–1883) 339

Hans Mommsen: Generációs ellentétek és ifjúsági lázadások a Weimari Köztársaságban 426

 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Horváth János: Egy résztvevő beszámolója az 1944-es magyar függetlenségi diákmozgalomról 437

Major Ákos: A KABSZ-puccs történetéhez (Közreadja: Zinner Tibor) 450

 

KÖZLEMÉNYEK

Fekete László: A kelet-nyugati kereskedelem struktúrája Európa északi felén a 14. század utolsó évtizedeiben 461

Kövér György: Szovjetunió és Közép-Kelet-Európa. Gazdasági érintkezés a két világháború között 481

Sas Péter: Goga és a magyarok 491

Vályi-Nagy József: A munkáspártok és a szakszervezetek szerepe a népi demokratikus rendszer létrejöttében és megszilárdulásában 493

Potó János: Történetszemlélet és propaganda. Budapest köztéri szobrai 1945 után 518

 

FIGYELŐ

Hannu Soikannen: A finn társadalom modernizálódásának társadalmi előfeltételei 532

Székács Eszter: A Tokugawa-kor (1603–1867) politikai rendszerének jellemzése 544

 

ÉLETMŰVEK

H. Balázs Éva: Négy portré (Mária Terézia, Kaunitz, Zinzendorf, Sonnenfels) H. Balázs Éva irodalmi munkássága 553

Benczédi Lászlói (1929–1986) – P. Zs. P.

Impresszum, tartalom (pdf)