TSZ 2013-2TANULMÁNYOK
Barabás Gábor: A pápai kiküldött bíráskodás Magyarországon a kezdetektől a 13. század közepéig 175
Kövér György: A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle (1894–1906) gazdaságtörténete. Intézményi megközelítés és historiográfia 201
Tóth Imre: Kánya Kálmán útja a külügyminiszteri székig 225


MŰHELY
Neumann Tibor: A vajdai adományozás kezdetei 261
Kasza Péter: „…hogy az lengyel király általa lenne köztek valami békissíg”. Az 1530. évi poznańi tárgyalások anatómiája 271
Fejérdy András: Szentszéki stratégiák a magyarországi püspöki székek betöltésére 1945–1964 között 291


VITA
Szabó Péter: A magyar királyi honvédség és a tudatos népirtás vádja 307
Krausz Tamás–Varga Éva Mária: Egy könyvrecenzió – tizenkét csúsztatás 325


MÉRLEG
Bél Mátyás Notitiájának kiadása – a forráskiadás 21. századi útjai (Mihalik Béla Vilmos) 341