tsz2013-1TANULMÁNYOK
Mikó Gábor: Élt-e valaha Szent István fi a, Ottó herceg? Egy ismeretlen 15. századi krónika tanúskodása 1
Tózsa-Rigó Attila: Kapitalista vállalkozói társaságok a késő középkorban és a kora újkor első felében (Különös tekintettel a délnémet kereskedelmi tőke működési mechanizmusára) 23
Georg B. Michels: Az 1674. évi pozsonyi prédikátorper történetéhez. Protestáns lelkipásztorok harca az erőszakos ellenreformációval szemben 55
Stefano Bottoni: Vonakodó kémek. A magyar állambiztonság és Románia, 1975–1989 79


MŰHELY
Honvári János: Magyarország mint „rosszhiszemű szerző”? A hazai osztrák (német) vagyon átadása a Szovjetuniónak 119


MÉRLEG
Koltai András: Batthyány Ádám. Egy magyar főúr és udvara a XVII. század közepén (Fazekas István) 145
Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek (Konrád Miklós) 150
Ungváry Krisztián: A Horthy-rendszer mérlege. Diszkrimináció, szociálpolitika és antiszemitizmus Magyarországon 1919–1944 (Romsics Ignác) 154
„És kitántorgott Amerikába …” (Frank Tibor: Kettős kivándorlás. Budapest–Berlin–New York 1919–1945) (Magyarics Tamás) 161
A születő szélsőjobboldaliság mint nemzedéki életérzés (Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténeti tanulmány) (Paksa Rudolf) 165