84-1-2 boritoBerend T. Iván: Pach Tanár úr 1

Szűcs Jenő: A gabona árforradalma a 13. században 5

Makkai László: Az európai feudalizmus energiagazdálkodásának mérlege 34

Teke Zsuzsa: Az 1427. évi firenzei catasto. Adalékok a firenzei–magyar kereskedelmi kapcsolatok történetéhez 42

Hóvári János: Immanuel Wallerstein „hosszú tizenhatodik százada” (1450–1650) 50

Zimányi Vera: Adalékok Thököly Sebestyén és partnerei kereskedelmi tevékenységének történetéhez 61

R. Várkonyi Ágnes: A nemzetközi törökellenes szövetség genezise és II. Rákóczi György fejedelem 67

Péter Katalin: Romlás a szellemi műveltség állapotaiban a 17. század fordulóján 80

Benda Kálmán: II. Rákóczi Feronc fejedelem diplomáciai kapcsolatai Velencével 1704–1700 103

Gyimesi Sándor: Városi önkormányzat és állami centralizáció Közép-Kelet-Európában a 18–19. században 111

Hanák Péter: Polgárosodás és urbanizáció. (Polgári lakáskultúra Budapesten a 19. században) 123

Puskás Julianna: Kelet-Európából az USA-ba vándorlás folyamata 1861–1924 145

Glatz Ferenc: Zene, politikai közgondolkodás, nemzeti eszmények. (Társadalmi és kultúrtörténeti megjegyzések a Kossuth szimfóniáról) 165

Niederhauser Emil: A marxista történetírás kezdetei Kelet-Európában 172

Szász Zoltán: A Tisza-féle magyar román „paktumtárgyalások” feltételrendszere (1910–1914) 182

Mucsi Ferenc: Sajtó, cenzúra Magyarországon az első világháború idején 192

Ránki György: A dél-európai gazdasági fejlődés kérdései (1918–1938) 203

L. Nagy Zsuzsa: A liberális ellenzék gazdaságpolitikai nézeteiről 232

Lackó Miklós: Szekfű, Bethlen ós az Encyclopaedia Britannica 241

Csató Tamás: A külföldi tőke szerepe a belkereskedelemben a két világháború között 258

Juhász Gyula: A német magyar viszony néhány kérdése а második világháború alatt 269

Balogh Sándor: A magyar népi demokrácia demokratizmusáról (1944–1946) 279

Orbán Sándor: Baloldali fordulat, kiigazítások fáziskéséssel (1955. március 1956. október) 292

Granasztói György: Egy történész időszerűsége. Domanovszky Sándor 303

Pach Zsigmond Pál irodalmi munkássága, 1943–1983 (V. I.) 313

Impresszum, tartalom (pdf)