84-3 borito

TANULMÁNYOK

R. Várkonyi Ágnes: Zrínyi Miklós szövetsége Wesselényivel és Nádasdyval a török ellen 1663-ban 341

Richard Marsina: A mai Szlovákia területének betelepüléséről a 11. századtól a 13. század közepéig 370

 

KÖZLEMÉNYEK

Entz Géza: Székesfehérvár és Sopron építészeti megjelenése a 16. században 390

 

FIGYELŐ

Roger Ghartier: A szellemi élet története vagy szocio-kulturális történet. A francia irányzatok 404

Bereczki Urmasz: A tartui egyetem szerepe Oroszország kulturális, társadalmi és politikai életében a századfordulón. (A soknemzetiségű diákság bekapcsolódása a haladó mozgalmakba) 423

Andai Ferenc: Az Észak-Nyugat Kanadai magyar telepesek helyzete a századfordulón 433

 

ÉLETMŰVEK

Benda Kálmán: Habsburg-abszolutizmus és a magyar nemesség a 16. és a 17. század fordulóján 445

Benda Kálmán műveinek bibliográfiája 480

Paulinyi Oszkár (1899–1982) 604

Vörös Antal (1926–1983) 608

Impresszum, tartalom (pdf)