85-1 borito

TANULMÁNYOK

Orbán Sándor: A felszabadulás utáni Magyarország történeti ábrázolásának néhány problémája 1

Szinai Miklós: A Békepárt és a magyar nemzeti ellenállás történetéhez 8

Vida István: A magyar népi demokrácia pártpolitikai struktúrája 1944–48 26

Вепкő Péter: Eszmei-politikai viták a Nemzeti Parasztpártban 1948 nyarán 64

 

KÖZLEMÉNYEK

Stark Tamás: Meghalt, eltűnt, fogságba esett. Magyarország második világháborús katonai és polgári embervesztesége 80

Lipcsey Ildikó: A romániai Magyar Népi Szövetség 1944–48 96

Zinner Tibor: Háborús bűnösök perei. Internálások, kitelepítések és igazoló eljárások 1946–49 118

Gsicskó Mária: Képviselői pályaképek 1947–63 141

Belényi Gyula: Változások az ipari munkaerőpiacon 1948–66 167

Gyarmati György: A „sorsforduló” (1944. október–1946. október) történeti irodalmának válogatott bibliográfiája 191

Impresszum, tartalom (pdf)