85-2 borito

TANULMÁNYOK

Hegyi Klára: Török közigazgatás és jogszolgáltatás – magyar városi autonómia 227

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Timár Lajos: A gazdaság térszerkezete és a társadalom. Az amerikai történeti földrajz néhány sajátos kutatási iránya 268

Balázs Tibor: A természet- és a társadalomtudományok kölcsönös feltételezettsége a technikai haladásban 273

Lukács János: Történetírás és regényírás: a múlt étvágya és íze 280

 

ÚJRAOLVASVA

Lackó Mihály: Grünwald Béla: Az új Magyarország 289

B. Bernát István: Szekfű Gyula „Három nemzedék”-e 319

 

VITA

Ölvedi Ignác: Kassa bombázása – „casus belli” a Szovjetunió elleni hadba lépéshez 334

Thomas L. Sakmyster: Magyar katonatisztek és Kassa bombázása 367

 

FIGYELŐ

Hans Schleier: A historizmus problémája a német történettudományban 374

Kövics Emma: Magyarország és Németország a két világháború között. (Beszámoló a magyar–nyugatnémet történészek konferenciájáról) 385

Impresszum, tartalom (pdf)