85-3 borito

TANULMÁNYOK

Engel Pál: Nagy Lajos bárói 393

Solymosi László: Az Ernuszt-féle számadáskönyv és a középkor végi népesség-szám. (A középkori megyei adószámadások forrásértéke.) 414

Jehuda Don–George Magos: A magyarországi zsidóság demográfiai fejlődése 437

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Diószegi István: Egyetemes történet és interdiszciplinaritás 470

 

KÖZLEMÉNYEK

Spira György: A honti álorcásdi 482

Waltraud Heindl: Egyetemi reform – társadalmi reform. Megjegyzések az 1854–55. évi „Egyetemi Szervezeti Törvény” tervéhez 496

George Barany: Három nemzedék: Szekfű Széchenyi-portréja 607

Lázár György: Irányzatok és törekvések a magyarországi szlovákság körében (1946–48) 616

 

ÉLETMŰVEK

Makkai László: A történeti Magyarország mezőgazdasági tájai a feudalizmus korában 630

Makkai László műveinek bibliográfiája 539

Babics András (1906–1984) – M. K. 552

Pamlényi Ervin (1919–1984) – G. P. 554

Impresszum, tartalom (pdf)