83-1 borito

TANULMÁNYOK

Siklós András: Adalékok az Osztrák–Magyar Monarchia belső helyzetéhez 1918 tavaszán és nyarán 1

Varga László: Egy finánctőkés karrier. A Weiss-család és Weiss Manfréd 36

Romsics Ignác: Franciaország, Bethlen és a frankhamisítás 67

Held József: Nándorfehérvár (Belgrád) védelme 1460-ban. (Ellentétes nézetek vitája) 87

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

D. F. Markov: A történeti-komparatív és a komplex kutatási módszerek a társadalomtudományban. (A közép- és délkelet-európai népek története és kultúrája tanulmányozásának tapasztalatairól) 96

 

FIGYELŐ

Simon Róbert: Ki mit mire cserélt Mekkában az iszlám előestéjén? 117

 

MŰHELY

Szűcs Jenő: Háztartás és család a 13. századi Magyarország szolgai állapotú parasztnépességében 136

Balázs Magdolna–Katus László: Közép-dunántúli paraszti háztartások a 18. században 169

Veress Éva: A történetileg változó család problémájáról 172

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Nagy Valéria: A kivándorlást gátló tényezők Hajdú-Bihar megyében a századfordulón 176

Balázs Ilona: Az osztrák szociáldemokrácia társadalmi bázisához, 1918–1934 188

Elekes Lajos (1914–1982) R. F. 199

Impresszum, tartalom (pdf)