83-2 borito

Heckenast Gusztáv: Bécsi svéd követjelentések Magyarországról, 1652–1662 205

Ira Berlin–Herbert Gutman: Osztályszerkezet ós az amerikai munkásosztály fejlődése 1840–1890 között (A bevándorlók és gyermekeik, mint bérmunkások) 224

Kende János–Sipos Péter: Ipari munkásság és asszimiláció Magyarországon, 1870–1910 238

David Montgomery: Nacionalizmus, amerikai patriotizmus és osztálytudat a bevándorló munkások között az Egyesült Államokban az I. világháború idején 255

 

KÖZLEMÉNYEK

Bodor György: Az 1562 előtti székely nemzetiségi szervezetről 281

Gergely Ferenc: A magyar cserkészmozgalom újjászervezése és problémái, 1919–1933 306

Litván György: Új adalék Károlyi Mihály és a KMP kapcsolatához 333

Kolossa Tibor (1922–1982) (Sz. M.) 347

Impresszum, tartalom (pdf)