83-3-4 borito

TANULMÁNYOK

Glatz Ferenc: Marxi elmélet és történeti szaktudomány 353

Jemnitz János: Marx és a nyugat-európai munkásmozgalom 367

 

KÖZLEMÉNYEK

Soós István: Egy ismeretlen Széchenyi István levél 376

Ferber Katalin: Egy nemzeti jövedelem- és vagyonszámítás 1921-ből 380

MŰHELY

T. Mérey Klára: Az iparban dolgozók statisztikai adataiból kibontható néhány történeti probléma vizsgálata 416

 

FIGYELŐ

Beszámoló a „Marx és a történelem” c. tudományos ülésszakról (Cs. S.) 436

István Hunyadi: Az özvegy nők helyzete Nyugat-Magyarország paraszttársadalmában a 16. században 446

Szeredi Péter: Ankét Korom Mihály: Magyarország ideiglenes kormánya és a fegyverszünet (1944–1945) c. könyvéről 468

 

ÉLETMŰVEK

Kosáry Domokos: Két írás, négy évtized 464

Kosáry Domokos műveinek bibliográfiája 610

Impresszum, tartalom (pdf)