82-2 borito

TANULMÁNYOK

Kecskeméti Károly: A liberalizmus és a zsidók emancipációja 185

Vanyó Tihamér: A szerzetesi életforma válsága hazánkban а 18. század végén 211

 

KÖZLEMÉNYEK

Balázs György: A Csongrád megyei kubikusok helyzete és a földmunkások mozgalma II. világháború idején 229

 

VISSZAEMLÉKEZÉSEK

Vörös Vince: A Magyar Parasztszövetség 1941–1044-ben (A jegyzeteket készítette Vida István) 245

Láng Judit: Negyvennégy (Közreadja: Frank Tibor) 276

Rácz Lajos: Parasztsors, 1945–1947. (Sajtó alá rendezte, és a jegyzeteket készítette Vida István) 330

 

FIGYELŐ

Granasztói György: Városok és tömegek (Új utak a társadalomtörténetben) 344

Madaras Éva: A modernizálódás kérdései Kelet-Európában. Beszámoló a szigetvári tudományos konferenciáról 357

Impresszum, tartalom (pdf)