82-3 borito

TANULMÁNYOK

Pach Zsigmond Pál: Üzleti szellőm és magyar nemzeti jellem 373

Köpeczi Béla: Rákóczi követe Rómában 404

Scott Eddie: Mit bizonyítanak az 1882–1913-as exportstatisztikai adatok: Magyarország valóban csak a Monarchia ,,éléskamrája” volt? 416

Ormos Mária: A Vasgárda 426

 

KÖZLEMÉNYEK

Richard Pražák: A 11. századi legelső magyarországi szentekről szóló legendák datálásának és tipológiai besorolásának néhány kérdéséről 444

Lipcsey Ildikó: A MADOSZ és az Ekésfont (Frontal Plugarilor) 1935–1944 458

 

VITA

Fügedi Erik: Királyi tisztség vagy hűbér? 483

 

MŰHELY

Endrei Walter: Adalékok az ipari forradalom keletkezéstörténetéhez 510

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Bóka Éva: Charles de Ferriol márki portai követsége (1699–1703) 519

Németh Gábor: Szikszó mezőváros autonómiája a 17–18. században 537

 

FIGYELŐ

Vida István: Az első finn–magyar történész találkozó 550

 

ÉLETMŰVEK

Andics Erzsébet: Széchenyi és Metternich 560

Andics Erzsébet műveinek bibliográfiája 587

Perényi József (1915–1981) 595

Kemény G. Gábor (1915–1981) 596

Impresszum, tartalom (pdf)