81-1 boritoTanulmányok

Engel Pál: A honor (A magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez) 1

Fogarassy László: A Magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása 20

John Komlós: A Védegylet 51

 

Közlemények

Domonkos László: A felvilágosodás és a felsőoktatás a 18. századi Amerikában 58

 

Figyelő

Hunyady György: Történelem és pszichológia 71

 

Elmélet és módszertan

Történeti kutatómunka – gombnyomásra? Beszélgetés a SZOCPROG rendszerről 79

Göndör György: Adatszervezés – adatstruktúrák 85

Gyáni Gábor: Egy új történeti forrás: az adatbank 94

 

Műhely

Dóka Klára: Buda kézművesei 1828-ban 100

Spira György: Perczel próbálkozása a délvidéki szerbek megbékítésére 1849 tavaszán 114

Impresszum, tartalom (pdf)