81-4 boritoTANULMÁNYOK

Pach Zsigmond Pál: A történetíró Molnár Erik 513

Ferge Zsuzsa: A gazdaság történelmileg változó jellege és helye a társadalmi újratermelésben 521

Gadanecz Béla: A vasutasok létszáma, megoszlása, gazdasági és szociális helyzete a századelőn 553

 

KÖZLEMÉNYEK

Sándor Pál: Deák és a titkosrendőrség. Titkosrendőri adalék politikai koncepciójáról (1843) 592

N. Szabó Erzsébet: Angol dokumentumok a Baranya misszió működéséről 611

 

ÚJRAOLVASVA

Márkus László: Szabó Ervin „újraolvasva” 625

Litván György: Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés c. könyvéről 636

Hársfalvi Péter: Révai József: Marxizmus és népiesség 650

 

FIGYELŐ

Linda Frey–Marsha Frey : II. Rákóczi Ferenc ós a tengeri hatalmak 663

Jemnitz János: Kunfi Zsigmond és a nemzetközi munkásmozgalom 675

Tolnai György: Az élelmiszeripar szerepe Magyarország 19–20. századi tőkés iparfejlődésében 686

Zsilák András (1921–1981) 703

Impresszum, tartalom (pdf)