80-1 boritoTANULMÁNYOK

Heckenast Gusztáv: A vashámor elterjedése Magyarországon (14–15. század) 1

Gergely Jenő: A keresztény szakszervezeti mozgalom létrejötte és nemzetközi kapcsolatainak kialakulása az I. világháború előtt 30

Tilkovszky Loránt : Németország és a magyar nemzetiségpolitika (1924–1920) 52

 

KÖZLEMÉNYEK

Márkus László: Kunfi Zsigmond társadalom- és történetszemléletéről 91

Mucsi Ferenc: Kunfi a Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetésében (1909–1914) 97

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Tóth Tibor: A mezőgazdasági termelési feltételek arányosságának kérdéséhez 102

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Marosi Ernő: Magyarországi művészet a 12–13. században (Historiográfiai vázlat és kutatási helyzetkép) 124

 

MŰHELY

Kovács I. Gábor: A magyar kalendárium főbb típusai a 19. században 150

Impresszum, tartalom (pdf)