81-3 borito

TANULMÁNYOK

Paulinyi Oszkár: A Garam-vidéki hét szabad királyi bányaváros 1542. évi hatvanadadójának lajstromai (Forrástani elemzés) 349

Wellmann Imre: Közösségi rend és egyéni törekvések a 18. századi falu életében 370

 

KÖZLEMÉNYEK

Ladányi Erzsébet: Libera villa, rivitas, oppidum. Terminológiai kérdések 450

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer német nemzetiségi politikájának válsága 1931–1932-ben 478

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

M. A. Barg: A technikai és társadalmi forradalom összefüggésének kérdéséhez 497

 

MŰHELY

Miskolczy Ambrus: Népesség, társadalom és gazdaság Erdélyben a feudalizmus válságának idején 509

Impresszum, tartalom (pdf)