79-1 boritoTANULMÁNYOK

Köpeczi Béla: Lukács 1919-ben 1

Ormos Mária: A belgrádi katonai konvencióról 12

Péteri György: A „tudományos üzemvezetés” és a munkásellenőrzés konfliktusa 1919-ben 40

 

KÖZLEMÉNYEK

Balogh Sándor: Az 1946. február 27-i magyar–csehszlovák lakosságcsere egyezmény 59

Eva S. Balogh: A Böhm–Cuninghame tárgyalások 1919 júliusában 88

Vadász Sándor: Garami Ernő publikálatlan levele Jean Longuet-hoz a demokratikus intervenció ügyében (1919. szeptember 27.) 101

 

VITA

Benda Gyula: Kvantifikáció és történelem (Hozzászólás Granasztói György: ,,A történész

Benda Gyula: Kvantifikáció és történelem (Hozzászólás Granasztói György: ,,A történészés a mérés – egy modell korlátai” című írásához) 105

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

R. Várkonyi Ágnes: Gazdaság és társadalom a XVII. század második felében 109

 

NAPLÓ

Romsics Ignác: A gazdagparasztság és a forradalmak kora (Két forrás a XX. századi magyar parasztság politikai tudatához) 127

 

FIGYELŐ

L. Nagy Zsuzsa: „Középosztály”, kispolgárság a két világháború között (A francia társadalomtörténeti irodalomról) 145

Bölöny József: Hibás adatok – téves következtetések 156

Soós István: Újabb eredmények az Októberi Forradalom kutatásában 175

Rév István: Mennyire tágíthatok egy diszciplína határai? (Gondolatok az Edinburgh-i Gazdaságtörténeti Világkongresszus kapcsán) 181

Niederhauser Károly (1894–1978) (G. F.) 185

Impresszum, tartalom (pdf)