79-2 boritoTANULMÁNYOK

Guy Bois: A feudalizmus modelljének kérdéséhez 187

Péter Katalin: Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század derekán. Az Országgyűlési pasquillus 200

Szakály Ferenc: Honkeresők (Megjegyzések Cserni Jován hadáról) 227

 

KÖZLEMÉNYEK

Sándor Pál: Deák politikai koncepciójához (Ismeretlen levele 1842-ből) 262

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Bácskai Vera–Nagy Lajos: Matematikai módszerek alkalmazási lehetőségei a történettudományban (A faktoranalízis alkalmazása Magyarország 19. század eleji piacközpontjainak vizsgálatánál) 283

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Pach Zsigmond Pál: Európa a 16–17. században (Egyetemes történeti bevezető a III. kötethez) 297

 

MŰHELY

Kosáry Domokos: Akadémiai tervek a 18. századi Magyarországon 341

Fügedi Erik: A befogadó: a középkori magyar királyság 355

 

FIGYELŐ

Mályuszné Császár Edit: Keresztesi Papp Miklós iratgyűjteménye 377

Wellmann Imre: Bél Mátyás 381

Impresszum, tartalom (pdf)