79-3-4 boritoPROPAGANDA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

P. F. Iszakov–J. Ny. Kulkov: A szovjet sajtó – a hazafiság és az internacionalizmus propagandájának legfontosabb eszköze a Nagy Honvédő Háború éveiben 401

Elisabeth Barker: Anglia tengelyellenes agitációja Délkelet-Európában a második világháború időszakában 411

Klaus Scheel: A német háborús propaganda Délkelet-Európa megszállt országaiban 436

Wolfram Wette: Német propaganda és a csatlós országok: Magyarország, Románia és Bulgária

Wolfram Wette: Német propaganda és a csatlós országok: Magyarország, Románia és Bulgária(1941–43) 454

Juhász Gyula: A nagyhatalmak háborús propagandája és Magyarország 484

Márkus László–Vásárhelyi Miklós: A sajtó szerepe Magyarországon a háborús propaganda terjesztésében 505

A. I. Puskás: A háborús propaganda leleplezése a fronton 522

Georgi Kamburov: Katonai problémák az illegális antifasiszta sajtóban és rádióban Bulgáriában az 1941–1944-es években 529

Tóth Sándor: Háborús propaganda és nevelés a magyar hadseregben (1941–1944) 540

Fekete Edit–Gyarmati György: Nemzetközi konferencia a Közép- és Délkelet-Európa felé irányuló második világháborús propagandáról 552

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Zinner Tibor: Adatok a szélsőjobboldali egyesületek megalakulásának körülményeihez 562

J. Újváry Zsuzsanna: Kassa város polgársága a 16. század végén és a 17. század első felében 577

Szvák Gyula: Rettegett Iván az újabb szovjet kutatások tükrében 592

 

FIGYELŐ

Urbán Károly: Széljegyzetek egy programgyűjteményhez 605

Granasztói György: NDK–magyar történész konferencia az összehasonlító történetírás és a kvantitatív módszerek alkalmazása problémáiról 610

 

ÉLETMŰVEK

Paulinyi Oszkár: Bányagazdálkodás Magyarországon a fejlett feudalizmus időszakában 614

Impresszum, tartalom (pdf)