78-1 boritoTANULMÁNYOK

Somogyi Éva: Az osztrák liberálisok és a dualizmus problémái az 1870-es évek második felében 1

Láng Imre: Keynes és a New Deal 33

Litván György: Elmélet és gyakorlat Szabó Ervin munkásságában 70

 

KÖZLEMÉNYEK

Jemnitz János: Az angol Munkáspárt külpolitikai irányvonalához (1938: A „megbékéltetés” és „München” ellen) 90

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Kosáry Domokos: Modellalkotás és történettudomány 117

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Szűcs Jenő: A kereszténység belső politikuma. IV. Béla király és az egyház 158

 

VITA

Bartha Antal: „Ami nem az értelem szerint való, az rút” 182

 

MŰHELY

Ny. Sz. Derzsaluk: Magyarok a szovjet partizánmozgalomban 185

 

FIGYELŐ

A feudalizmusról és az eredeti jellegzetességekről. A Történelmi Szemle vita-ankétja (Klaniczay Gábor)202

Közelebb Eötvös Józsefhez (Bényei Miklós)213

Még egyszer Mohácsról (Á. Rényi Zsuzsa)218

A Történettudományi Intézet hírei 219

Impresszum, tartalom (pdf)