78-3-4 boritoTANULMÁNYOK

Mickun Nyina: Kinek az érdekeit fejezte ki a Mesta? 229

Berend T. Iván–Ránki György: Gazdasági elmaradottság és a külkereskedelem szerepe a XIX. századi Európában 253

Bur Márta: A balkáni kereskedők és a magyar borkivitel a XVIII. században 281

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Granasztói György: A történész és a mérés – egy modell korlátai 314

 

FIGYELŐ

Eric Hobsbawm: Észrevételek a marxizmus és nacionalizmus viszonyúról 330

Kövér György: Az orosz obscsina történetéhez (Áttekintés a hetvenes évek szovjet szakirodalmáról) 338

Bölöny József: Sacra Regni Corona 355

 

NAPLÓ

Eötvös József: Naplójegyzetek. 1870. augusztus 6.–1870. november 30. (Czegle Imre)364

MŰHELY

Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány 411

Impresszum, tartalom (pdf)