77-3-4 borito

TANULMÁNYOK

Ormos Mária: Az ukrajnai francia intervencióról és hatásairól Közép-Európában, 1918. október–1919. április 401

Ádám Magda: Dunai konföderáció vagy kisantant 440

 

KÖZLEMÉNYEK

Csurdi Sándor: A magyarországi sajtó az Októberi Forradalomról 1947-ben 485

Bödey József: Rákóczi József síremléke mint bolgár egyházi emlék 503

Frank Tibor: A porosz–osztrák háború és az angol közvélemény 521

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Györffy György: A „lovagszent” uralkodása (1077–1095) I. László egyeduralmának biztosítása 533

 

FÓRUM

Benda Kálmán: Magyarország új történelmi kronológiája (Tervtanulmány) 565

Komjáthy Miklós: Történelem és kronológia 576

Gunst Péter: A történelmi kronológiáról 579

Balogh Sándor: Tudásszint és történeti kronológia 583

Bölöny József: A kronológia pontosságáért (Néhány megjegyzés a történelmi kronológiáról) 588

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Péteri György: A társadalmasítás korlátai 1919-ben 593

Iván Szolonkin: Táncsics – a magyar jobbágyság ideológusa 611

Gyáni Gábor: Hódmezővásárhely legnagyobb adófizetői (1888–1941) 626

 

FIGYELŐ

Történetelméleti és módszertani tanulmányok a történész világkongresszuson (San-Francisco 1975 (Soós István, Pók Attila, Niederhauser Emil)641

 

ÉLETMŰVEK

Lederer Emma: A legrégibb magyar iparososztály kialakulása 653

Lederer Emma műveinek bibliográfiája 677

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 683

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 685

Impresszum, tartalom (pdf)