77-1 boritoTANULMÁNYOK

Barta Gábor: Illúziók esztendeje (Megjegyzések a Mohács utáni kettős királyválasztás történetéhez) 1

Szántó Imre: Ali budai pasa hadjárata 1552 nyarán a Hont-Nógrád megyei várak ellen 31

Kristó Gyula: Különkormányzat az Árpád-kori Drávántúlon és Erdélyben 53

Búza János: A tallér és az aranyforint árfolyama, valamint szerepe a pénzforgalomban Magyarország török uralom alatti területén а XVII. században 73

 

KÖZLEMÉNYEK

Vargyas Lajos: Honfoglalás előtti keleti elemek a magyar folklórban 107

Вalla György: Kéziratos térképek Karlsruhéban 122

Jean Вérenger: A lengyel–francia kapcsolatok és az Oppeln-Ratibori hercegségek 1664–1665 132

H. Tóth I.–Kristó Gy.: Orosz utazó а XV. századi Magyarországon 142

Zachar József: A Rákóczi-szabadságharc és Európa. (Beszámoló a sárospataki nemzetközi tudományos konferenciáról) 146

A Történettudományi Intézet hírei 155

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 160

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 164

Impresszum, tartalom (pdf)