77-2 boritoTANULMÁNYOK

Szabó Dániel: A Néppárt megalakulása 169

Jeszenszky Géza: A brit külügyminisztérium és Magyarország 1890–1914 209

 

KÖZLEMÉNYEK

Kövér György: Felekezet és nemzetiség: az oroszországi értelmiség példája a századfordulón 247

Mayer Mária: Adatok a századforduló ruszin (kárpátukrán) értelmiségének elmagyarosodásához 260

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Mucsi Ferenc: A polgári radikalizmus Magyarországon 1900–1914 280

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Puskás Júlia–Scott Eddie–Láncz Margit: Adatbázis az 1911. évi Gazdacímtár adataiból 315

Heckenast Gusztáv: A magyarországi vaskohászat történetének iparrégészeti problémái 329

 

MŰHELY

Kállay István: Nagybirtok és közigazgatás (Egy monográfia tematikai vázlata) 33

 

FIGYELŐ

A történelmi materializmus századfordulói értelmezéséhez (Hozzászólás egy elméleti konferenciához) (Pók Attila)348

Gondolatok a felvilágosodás hazai kutatásáról (Megjegyzések az „Irodalom és felvilágosodás” c. kötet kapcsán) (Árvainé Rényi Zsuzsa)360

Magyarország legújabbkori történelme lengyel nyelven (J. R. Nowak könyvéről) (Kovács Endre)366

 

SZEMLE

A szovjet–magyar vegyesbizottság 1975. évi ülése Budapesten:

A jobbágyfelszabadítás újraszabályozásának történetéhez (Sándor Pál)368

Beszámoló az ülésszakról (Sarlós Béla)382

Beszámoló a VII. kötet vitájáról (Somogyi Éva–Szász Zoltán)389

Impresszum, tartalom (pdf)