78-3-4 boritoTANULMÁNYOK

Karl Nehring: Mátyás külpolitikája 427

L. Nagy Zsuzsa: Magyar határviták a békekonferencián 1919-ben 441

 

KÖZLEMÉNYEK

Pritz Pál: Gömbös Gyula külpolitikai nézeteinek alakulásához (1918–1932) 458

Joseph Goy: Adalékok a szokástörténet tanulmányozásához. Ház, házasodási és örökösödési szokások Bearn-ban és Bigorre-ban a XIX. században 485

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Horváth Pál: Újkori jogfejlődésünk összehasonlító vizsgálata előtt álló akadályok leküzdéséhez 497

 

FÓRUM

A Rákóczi-szabadságharc külpolitikai helyzetéről

Benda Kálmán: A Rákóczi-szabadságharc és az európai hatalmak 513

Karl Otmar von Aretin: Magyarország és I. József császár politikája 520

V. A. Artamonov: Magyarország és az orosz–lengyel szövegség (1707–1712) 527

Jacek Staszewski: Lengyelország és Magyarország a szabadságharc idején 532

 

MŰHELY

Benczédi László: A Habsburg-abszolutizmus indítékai és megvalósulása az 1670-es évek Magyarországán 535

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Poór János: A. L. Schlözer történetszemléletéről 557

Bessenyei József: Mindszenthi Gábor emlékiratának történeti forrásértéke 570

 

FIGYELŐ

Gyáni Gábor: A várostörténetírás új irányzata (New Urban History) 588

Soós István: A második világháború utáni lengyel historiográfiáról 601

 

ÉLETMŰVEK

Mályusz Elemér műveinek bibliográfiája 609

Impresszum, tartalom (pdf)