76-1-2 borito

TANULMÁNYOK

Diószegi István: Andrássy indulása és megtorpanása 1

Szász Zoltán: A brassói román iskolák ügye a századvég nemzetiségi politikájában 35

Glatz Ferenc: Történeti kultusz és történetírás (Reflexiók Szekfű száműzött Rákóczijához) 64

 

KÖZLEMÉNYEK

Varga J. János: Katonáskodó szerviensek birtokai a XVI–XVII. századi Batthyány nagybirtokon 102

Solymosi László: A helytörténet fontosabb középkori forrásainak kutatása és hasznosítása 123

M. Eddie Scott: Cui Bono? Magyarország és a dualista Monarchia védővámpolitikája 156

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Stefan Kazimir: Adalékok a XVI. és XVII. századbeli árak és bérek fejlődéséhez 167

 

MŰHELY

A Galilei kör névsora (Közli Varga F. János) 211

 

FÓRUM

Kovács Endre: A történész és közönsége 234

László Gyula: Az őstörténész és közönsége 246

Bellér Béla: A történész és diákközönsége 250

 

VITA

Makkai László: Feudalizmus és az eredeti jellegzetességek Európában 257

Márkus László: Irodalom és ellenforradalom 278

 

SZEMLE

A magyar nép őstörténete (Vita Bartha Antal kéziratáról) (G.)284

A Történettudományi Intézet hírei 304

 

Orosz nyelvű összefoglaló 307

Angol nyelvű összefoglaló 311

Impresszum, tartalom (pdf)