76-4 borito

TANULMÁNYOK

Paulinyi Oszkár: Vállalkozás és társadalom 547

Jean Bowier: Banktőke, ipari tőke, finánctőke 600

Ránki György: Az 1939-es budapesti választások 613

 

KÖZLEMÉNYEK

Tausz Anikó: Adalékok a magyar ipari munkásság helyzetéhez 1919 és 1929 között 631

Fehér András: A népi demokratikus korral foglalkozó helytörténeti irodalom kialakulása és főbb jellemzői 660

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Kosáry Domokos: Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség 675

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Endrei Walter: Kísérlet az ipari termelékenység kiszámítására a prestatisztikus korban 721

 

MŰHELY

Vörös K.–Orbán S.–Sándor P.: Az új-és legújabbkori társadalomtörténeti kutatásokhoz (Tervezet) 731

 

FIGYELŐ

Történelem és társadalom

A szovjet társadalomtörténeti kutatás változatai és problémái (Kövér György) – A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban (Niederhauser Emil) – Új törekvések a nyugatnémet társadalomtörténeti kutatásokban ( Fejes Judit) – Társadalomtörténeti kérdések az NDK történészeinek vitáiban (Pók Attila) – Vita Franciaországban a proletariátus kialakulásáról az ipari forradalom idején (Boros Zsuzsa) 761

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 783

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 789

Impresszum, tartalom (pdf)