75-2-3 borito

KAROLYI MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály politikai pályafutásának kezdete (1901–1909) 149

Litván György: Egy barátság dokumentumai. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezéséből 175

Jemnitz János: Károlyi Mihály politikai elképzelései és nemzetközi kapcsolatai a második világháború éveiben (1938–1944) 211

Varga F. János: Károlyi és az antifasiszta emigráció egységfrontja (1941–1944) 231

Arday Lajos: Angol–magyar viszony a polgári demokratikus forradalom idején az angol levéltári források tükrében (1918 október–1919 március) 244

H. Haraszti Éva: Adalékok Károlyi Mihály antifasiszta elméleti és gyakorlati tevékenységéhez az 1930-as években 273

Károlyi Mihály : Andrássy, vagy az arisztokrata (Közli Szerényi Imre) 296

Rónai Mihály András: Yvette levelesládája (Magyar emigránsok levelei Yvette Lebas-hoz) 311

 

TANULMÁNYOK

Gerics József: Az államszuverenitás védelme és a „két jog” alkalmazásának szempontjai XII–XIII. századi krónikáinkban 353

Kerekes Lajos: Az osztrák köztársaság útja a genfi jegyzőkönyv megkötéséhez 373

Ormos Mária: A biztonsági kérdés és az Anschluss 411

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Ember Győző: A Habsburg Birodalom központi kormányszervei 1711–1765 445

 

VITA

Benczédi László: Szelepcsényi érsek ügye és a lipóti abszolutizmus megalapozása 1670 őszén 489

 

MŰHELY

Boros Zsuzsa–Szabó Dániel: A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban 503

 

FIGYELŐ

A Brüning-memoár és vitája a nyugat-német történeti irodalomban (Fejes Judit)528

Reflexiók Horváth Pál könyvéről (Niederhauser Emil) 537

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 541

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 547

Impresszum, tartalom (pdf)