75-2-3 borito

TANULMÁNYOK

Pach Zsigmond Pál: Széchenyi és az Alduna-szabályozás 1830–1832-ben 557

Sándor Pál: A bogdányi birtokrendező per az osztályozás tükrében 582

Berend T. Iván–Ránki György: Kelet-Európa gazdasági fejlődésének kérdéseihez a két világháború között 608

Csató Tamás: A belkereskedelem fejlődésének néhány főbb vonása a tőkés korszakban 627

Hans-Jürgen Schröder: Dél-Kelet-Európa Németország gazdaságpolitikájában, különös tekintettel Jugoszláviára (1933–1939) 666

 

KÖZLEMÉNYEK

Rudolf Berthold: A német mezőgazdasági gép- és műtrágyaipar keletkezésének népgazdasági vonatkozásai 1850–1870 692

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Wellmann Imre: Népesség és mezőgazdaság a XVII. és a XVIII. század fordulóján 701

FIGYELŐ

Az ember és a természeti környezet kölcsönviszonya a legrégibb időktől napjainkig (Szovjet–magyar történésztalálkozó Szibériában. 1974)

– V. V. Alekszejev: A szibériai erőmű-építkezés társadalmi gazdasági következményei, a környezetre gyakorolt hatása 731

– A szibériai konferenciáról 739

Vissi Zsuzsa: Közigazgatástörténet – társadalomtörténet (Megjegyzések a késő-feudalizmuskori várostörténet legújabb irodalmához) 742

László Gyula újabb könyvéről (Bartha Antal)748

 

VITA

Makkai László: Egy kis szakmai ördögűzés 751

 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET HÍREI 755

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 758

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 763

Impresszum, tartalom (pdf)