75-2-3 borito

Pach Zsigmond Pál–Ránki György: A Történettudományi Intézet 25 éve 465

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAIBÓL:

Pach Zsigmond Pál: A középkori Levante-kereskedelem és Magyarország 476

Makkai László: Bocskai és európai kortársai 483

R. Várkonyi Ágnes: A török kiűzésének eszméje a magyar politikai gondolkodásban a XVII. század közepén 495

Heckenast Gusztáv: A magyarországi ipar a XVIII. században és a bécsi gazdaságpolitika 502

Niederhauser Emil: Irodalom és tudomány a kelet-európai nemzeti mozgalmakban 507

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században 513

Mucsi Ferenc: A szocialista munkásmozgalom fejlődése a dualizmus korában 537

Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar szellemi válságában 543

Pamlényi Ervin: A historiográfia tárgyáról és módszeréről 552

Ránki György: A munkásosztály kialakulásának és fejlődésének kérdései Kelet-Európában a felszabadulásig 558

 

TANULMÁNYOK

Hanák Péter: Deák húsvéti cikkének előzményei 565

Spira György: A magyar negyvennyolc és baloldala 590

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAIBÓL:

Benczédi László: A Wesselényi-féle rendi szervezkedés kibontakozása 596

 

MŰHELY

L. Nagy Zsuzsa: Jászi és a hazai polgári radikálisok kapcsolata a két világháború között 631

 

SZEMLE

A Magyar Országgyűlési Emlékek. Beszámoló egy forráskiadvány-sorozat munkálatairól (Benda Kálmán)650

Magyarország két világháború közötti történetéből (Vita a Magyarország története VIII. kötetéről) V. F. J.655

 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET HÍREI 664

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 668

ANGOL NYELŰ ÖSSZEFOGLALÓ 675

Impresszum, tartalom (pdf)