72-1-2 borito

TANULMÁNYOK

Fodor István: őstörténetünk korai szakaszainak néhány fővonása 1

Granasztói György: A számítógépek a történettudományban 29

Tokody Gyula: A porosz–német konzervativizmus politikai válsága és újjászervezésének kezdete 1918 novemberében 48

Némedi Dénes: A Magyar Szemle revíziós nacionalizmusának szerkezetéről 75

Somogyi Éva: Königgrätz után 111

Franciszek Ryszka: Gondolatok a fasizmusról 138

Teleki Éva: A nyilas uralmi rendszer berendezkedése. 1944 október–november 154

 

KÖZLEMÉNYEK

Kristó Gyula–Makk Ferenc: Krónikáink keletkezéstörténetéhez 198

H. Haraszti Éva–Jemnitz János: Karcolatok J. Harney portréjához – levelezése alapján 204 Pető Iván: Az első hároméves terv beruházásai 213

 

SZEMLE

Lackó Miklós: Egy történész-ankét tapasztalatairól 225

 

VITA

Az egri „hazafias tanácskozás” anyagából. Benczédi László, Hanák Péter, Lackó Miklós, R. Várkonyi Ágnes felszólalása 235

Márkus László: Észrevételek Talpassy Tibor „Két nagy – két világ” című visszaemlékezéséhez 251

Szabad György: Tények és módszerek. (Felelet Kosáry Domokos újabb bírálatára) 256

Impresszum, tartalom (pdf)