74-3 borito

TANULMÁNYOK

Györffy György: Az Árpád-kori szolgálónépek kérdéséhez 261

Fügedi Erik: Mezővárosaink kialakulása a XIV. században 321

Pach Zsigmond Pál: A középkori Levante-kereskedelem „sorsa” XIX–XX. századi történetírásunkban 343

Zimányi Vera: A magyarországi ármozgások helye az európai fejlődésben 322

Kávássy Nándor: Ellenforradalmi mozgalmak Somogyban a Tanácsköztársaság idején 413

Kerekes Lajos: Vorarlberg és Tirol elszakadási törekvései Ausztriától 1918/1919-ben 431

Lackó Miklós: Révai-problémák (Írások a börtönévek első szakaszából) 454

Vajda Mihály: A kispolgár adekvát osztályszervezete (Fasiszta diktatúra: a hatalomra jutott fasiszta mozgalom) 471

Korom Mihály: Magyar rendszermentő kísérletek nyugaton és ja szövetséges nagyhatalmak politikája a háború döntő fordulatától 1944 őszéig 497

 

SZEMLE

Számítógépek és a történettudomány (Beszámoló az 1972. októberi konferenciáról) 526

Impresszum, tartalom (pdf)