75-2-3 borito

Jemnitz János: Kortársak a Párizsi Kommünről 1

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Pach Zsigmond Pál: Magyarország nyugati gyapjúszövet-importja a XV. és XVI. század közepén 24

Kiss József: Jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban 35

Alceo Riosa: A szocialista párt és a munkásmozgalom Olaszországban (1892-től 1914-ig) 86

Mayer Mária: A skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. századelején 106

Ormos Mária: Bethlen koncepciója az olasz–magyar szövetségről (1927–31) 133

Glatz Ferenc–Stier Miklós: Megyei küzdelmek a gömbösi reformtörekvések körül 157

 

SZEMLE

Szűcs Jenő: „Gentilizmus”. A barbár etnikai tudat kérdése c. értekezésének vitája 188

Péter Katalin: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Történész Kongresszus újkori szekciójának „Európa problémái a XVII. században” című vitájáról 212

Márkus László: A legújabbkori sajtótörténet kutatásának módszertanáról 224

Tolnai György: Meddig futott el a kapitalista úton a „harmadik világ”? 228

 

A MAGYAR TÖRTÉNET ÚJ SZINTÉZISÉNEK MUNKÁLATAI

A Magyarország története munkálatainak helyzetéről (Glatz Ferenc)239

 

VITA

Szabad György: A kiegyezés előtörténetéhez (Felelet Kosáry Domokos „reflexióira”) 254

Kosáry Domokos: Néhány módszertani megjegyzés egy régi válaszra 260

Jemnitz János: Ellenvetések az ellenvetésekhez (Megjegyzések Vadász Sándor könyvkritikájához) 265

Incze Miklós: A történelem valóságos nemzeti aspektusáról 269

Impresszum, tartalom (pdf)