69-3-4 borito

Ránki György: 20 éves a Történettudományi Intézet 165

Történettudomány és történeti tudatformálás (A Történelmi Szemle ankétja) 170

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Bánkuti Imre: A németi görögök Tokajba telepítése 1705-ben 208

L. Nagy Zsuzsa: A fasizmus – ahogyan a magyar liberális ellenzék látta 213

H. Haraszti Éva: Békéltetők 231

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Hanák Péter–Lackó Miklós–Ránki György: Gazdaság, társadalom, társadalmi-politikai gondolkodás Magyarországon a kapitalizmus korában 283

 

VITA

Szabadságharc és kiegyezés között. Reflexiók egy témához (Kosáry Domokos)337

Nicolae Titulescu történeti ábrázolásához (Ránki György)345

Válasz egy tiltakozó kritikára (Tilkovszky Lóránt)350

 

SZEMLE

A mai nyugat-német történetírás főbb irányzatai (Stier Miklós)357

Hírek 364

Impresszum, tartalom (pdf)