68-1-2 boritoTANULMÁNYOK

Pach Zsigmond Pál: A nemzetközi ideológiai harc és viszonyunk a polgári társadalomtudományokhoz 1

L. N. Gumilov: A kazárok utódai 11

Történeti földrajz és történelem (Megjegyzések L. N. Gumilov cikkéhez) (Bartha Antal)19

Sarlós Béla: Csemegi Károly és a kiegyezés 28

Turóczi Károly: Az Imrédy-kormány kísérletei 1938 nyarán a reakciós nemzeti egység megteremtésére 46

Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre és a „hideg napok” 81

 

A MAGYAR TÖRTÉNET ÚJ SZINTÉZISÉNEK MUNKÁLATAI

Előszó 104

A magyar történelem problémái 1526-ig ( Bartha Antal)105

A kései feudalizmus korának története a magyar történelem egyetemi tankönyvében és „rövid összefoglalásában” (Makkai László)125

Az 1610–1630-as évek problémái (Zimányi Vera)133

Hozzászólások 141

 

SZEMLE

B. F. Porsnyev: A nemzeti történet és a világtörténet kapcsolatának néhány kérdése 157

A Történettudományi Intézet hírei 167

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 174

Impresszum, tartalom (pdf)