69-3-4 borito

50 ÉVES A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT

A Vörös Újság első számáról (Vágó Béla) 205

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Teke Zsuzsanna: A velencei külpolitika főbb vonásai a XV. században 209

Sándor Pál: Az 1849 utáni parasztbirtok történeti statisztikai vizsgálatához Győr megyében 226

Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István első kormányának politikájában (1904) 254

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében 294

 

VITA

Ausch Sándor: „Önálló gazdasági fejlődés vagy tőkés függés” (Megjegyzések egy vitához) 313

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 323

Impresszum, tartalom (pdf)