67-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

A magyar irodalomtörténeti kézikönyv vitájának anyagából (Szűcs Jenő, Varga János és Lackó Miklós referátuma) 119

Ránki György: A Clerk-misszió történetéhez 156

Molnár János: Harc a politikai konszolidációért 1956. november 4-e után 188

 

SZEMLE

Kirilly Zsigmondné–N. Kiss István: А XVI–XVII. századi parasztgazdaság struktúrájának vizsgálata 201

Endrei Walter: Közkeletű tévedések a Gácsi Posztómanufaktúra történetével kapcsolatban 217

Herbert Steiner: Ausztria Kommunista Pártja 1918–1933 225

Impresszum, tartalom (pdf)