66-1 boritoTANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Gerics Jószef: A Tátony-nemzetségről (Adalékok egy krónikahely értelmezéséhez) 1

Györffy György: Egy krónikahely magyarázatához 25

Jean Bouvier: A XIX. századi franciaországi kapitalista profitra vonatkozó adatgyűjtés problémái és eredményei 36

Sipos Péter: Az Imrédy-kormány válsága és bukása 42

Orbán Sándor: Adalékok a földreform utáni falusi viszonyok tanulmányozásához 85

 

VITA

Tolnai György: Az önálló tőkés fejlődés és a nacionalizmus megítélése a mai magyar gazdaságtörténetírásban (Válasz Berend T. Ivánnak) 08

Simon Péter: Nyilatkozat Berend T. Iván vitacikkéről 116

 

SZEMLE

Sugár Péter: Közép- és Kelet-Európa történetének kutatása az Északamerikai Egyesült Államokban 119

 

HÍREK 125

Impresszum, tartalom (pdf)