66-2 borito

Molnár Erik 1894—1966 133

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Heckenast Gusztáv: A kora-árpádkori magyar vaskohászat szervezete 135

Vörös Antal: A paraszti termelő munka és életforma jellegének változásai a Dunántúlon 1850–1914 162

Berend T. Iván–Ránki György: Nemzeti jövedelem és tőkefelhalmozás Magyarországon 1867–1914 187

Ságvári Ágnes: Népfront és proletárdiktatúra 204

 

SZEMLE

Nagy László: A nemzetfogalom alakulásáról folyó vitához 227

Vita dr. Paulinyi Oszkár: Termelés és vállalkozás a selmeci bányagazdaságban a XVI. század derekán c. monográfiájáról (Tömöry Márta)228

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 232

Impresszum, tartalom (pdf)