66-3-4 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Szűcs Jenő: A magyar szellemtörténet nemzet-koncepciójának tipológiájához 245

Trócsányi Zsolt: Az erdélyi úrbérrendezési kísérletek történetéhez 270

Kővágó László: Államszövetségi tervek a Tanácsköztársaság idején 298

Gábor Sándorné: A német–osztrák köztársaság és a magyar tanácshatalom államközi gazdasági kapcsolatairól 325

Szabó Ágnes: Politikai, elméleti kérdések a magyar kommunista emigrációban, 1919–1920 368

Tóth Gábor: Az MSzDP falusi szervező munkája és tevékenysége Hajdú megyében a gazdasági válság éveiben 397

 

SZEMLE

Bartha Antal: A feudalizmus kutatásának elméleti kérdései (B. F. Porsnyev új művéről) 423

 

HÍREK 427

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 433

Impresszum, tartalom (pdf)