64-2 borito

Ránki György: Előszó 221

Bartha Antal: Kijev és Itil 223

Aleksander Gieysztor: A XIII. századi nagy városreform Lengyelországban 255

Elekes Lajos: Rendi ellentétek ós kutatási problémáik а XV. századi Magyarországon 204

Josef Macek: Michael Gaismair, a tiroli forradalmár 286

Pach Zsigmond Pál: A nacionalizmus elleni harc történettudományunkban 303

Makkai László: Robot – summa – taxa 330

R. Várkonyi Ágnes: A jobbágyság osztályharca a Rákóczi-szabadságharc idején 338

Varga János: A telektulajdon a feudalizmus utolsó századaiban 378

Andrei Oţetea : Az Osborne-i egyezmény (1857. aug. 9.) 389

Jemnitz János: A politikai tényező a munkaidő megrövidülésében 400

Ránki György: A kisipar szerepe a magyar kapitalista fejlődésben 423

Puskás Júlia: A földtulajdonosok és a földel bérlők társadalmi rétegződésének módosulásai az 1920. és 1930. évi népszámlálási adatok alapján 452

Jürgen Kuczynski: Mégis második ipari forradalom? 400

Borus József: Hadtörténet és társadalomtörténet 473

Molnár Erik akadémikus irodalmi munkássága 1929–1903 (Összeállította Varga István) 490

A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete tagjainak tudományos munkássága 1949–1963 (Összeállította Kallós Pálné) 501

Impresszum, tartalom (pdf)