64-3-4 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK:

Györffy György: Adatok a románok XIII. századi történetéhez és a román állam kezdeteihez. (II. rész) 537

H. Haraszti Éva: Bronterre O’Brien (1805–1864), a chartista mozgalom eszmei megalapítója 569

Spira György: Széchenyi tragikus útja 583

Varga János: Az áruló. (Megjegyzések Németh László Görgey-drámájához) 596

Boros Ferenc: Csehszlovák–magyar forradalmi és haladó kapcsolatok a Magyar Tanácsköztársaság leverése utáni időszakban (1919–1921) 615

 

SZEMLE

Sárközi Zoltán: Egy magyar költemény a XVIII. századból 628

 

HÍREK 632

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 635

Impresszum, tartalom (pdf)