63-1 boritoNemzet, haza, honvédelem a parasztság és a nem nemesi katonáskodó réteg gondolkodásában (XV–XVIII. század)

Molnár Erik: Bevezető a vitához 1

Mályusz Elemér: Haza és nemzet a magyarországi feudalizmus első századaiban 4

Szűcs Jenő: Nándorfehérvár és a parasztság 11

Benda Kálmán: A végvári harcok ideológiája 15

Heckenast Gusztáv: A Karácsony György-féle parasztfelkelés (1569–1570) 19

Makkai László: A hajdúk „nemzeti” és „függetlenségi” ideológiája 22

Somogyi Éva: Az 1653–59. évi horvátországi parasztmozgalom ideológiai tanulságai 30

Benczédi László: A „vitézlő rend” és ideológiája a Thököly-felkelésben 33

R. Várkonyi Ágnes: A „népi kurucság” ideológiája 44

 

HOZZÁSZÓLÁSOK

Bartha Antal: Hozzászólás Mályusz Elemér előadásához 56

Komjáthy Miklós: Hozzászólás Szűcs Jenő „Nándorfehérvár és a parasztság” című referátumához 59

Bácskai Vera: A parasztság és a honvédelem 1514-ben 63

N. Kiss István: Megjegyzések a végvári harcok ideológiájának kérdéséhez 66

Nagy László: Hozzászólás Makkai László „A hajdúk »nemzeti« és »függetlenségi« ideológiája” című referátumához 68

Zimányi Vera: Megjegyzések a vitához 74

Klaniczay Tibor: Néhány gondolat a vitához 79

Perjés Géza: Hozzászólás Benczédi László referátumához 82

Maksay Ferenc: A „népi kurucság” ideológiájának kérdéséhez 87

Kosáry Domokos: Néhány tanulság Pest megye kuruckori történetéből 91

Benczédi László: Válasz Perjés Géza hozzászólására 96

Makkai László: Válasz Nagy László hozzászólására 99

 

SZEMLE

Történetszemléletünk nacionalista maradványairól (Varga János)102

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 108

Impresszum, tartalom (pdf)