63-3-4 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Barta István: A magyar polgári reformmozgalom kezdeti szakaszának problémái 305

Spira György: Egy pillantás a Hitel írójának hitelviszonyaira 344

Puskás Julianna: A földbirtokok bérbeadása Magyarországon az 1935. évi mezőgazdasági statisztika adatai alapján 356

Jemnitz János: Az első Internacionálé és a háború (1864–66) 386

 

SZEMLE

Ránki György doktori disszertációjának vitája 414

 

HATÁRAINKON TÚL

Vita a szovjet falu fejlődéséről (P. Mayer Mária)442

Az V. nemzetközi szlavista kongresszus (Niederhauser Emil)446

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 450

Impresszum, tartalom (pdf)