62-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Somogyi Éva: A határőrvidéki privilégiumok hatása a paraszti osztályharc alakulására a XVII. században 149

Paulinyi Oszkár: Tulajdon és társadalom a Garam-vidéki bányavárosokban 173

Benda Kálmán: II. Rákóczi Ferenc török politikájának első évei (1702–1705) 189

Hanák Péter: Vázlatok a századelő magyar társadalmáról 210

Zágoni Ernő: A munkásegységfront problémái Magyarországon a Szovjetunió elleni háborúba lépés idején 246

 

SZEMLE

Surányi Bálint: Az I. Lajos-kori Ars Notarialis városi vonatkozású formuláinak eredetéről 275

Az abszolutizmus elvi kérdéseiről rendezett vita anyagából 285

 

Hírek 303

 

HATÁRAINKON TÚL

A történész és a jelenkor (A francia történészek 1961. december 8-i vitájának ismertetése) 304

Külföldi vendégeink 315

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 316

Impresszum, tartalom (pdf)