62-3-4 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Ránki György: Gondolatok az ellenforradalmi rendszer társadalmi bázisának kérdéséhez az 1920-as évek elején 353

Szabó Ágnes: A Kommunisták Magyarországi Pártja az ellenforradalmi rendszer társadalmi viszonyairól (1919–1933) 370

Pach Zs. Pál: Az ellenforradalmi történetszemlélet kialakulása Szekfű Gyula Három nemzedékében 387

Balogh Sándor: A bethleni konszolidáció és a magyar „neonacionalizmus” 426

Lackó Miklós: Vázlat a szélsőjobboldali mozgalmak társadalmi hátteréről Magyarországon az 1930-as években 449

Pintér István: A Kállay-kormány „hintapolitikája” és az antifasiszta ellenállási mozgalom 470

 

SZEMLE

Szamuely Tibor: A németországi fasizmus történelmi előzményeiről és ideológiájáról I. 497

Ránki György: Az olasz fasizmus útja 629

Jemnitz János: A spanyol fasizmus jellegéről 536

Kerekes Lajos: Az osztrák kleriko-fasizmus problémájához 645

Csatári Dániel: A román fasizmus sajátosságairól 551

Szokolay Katalin: A lengyel szanációs diktatúra néhány vonásáról (1926–1935) 560

Kővágó László: Jugoszláv történetírók a két világháború közötti jugoszláviai fasizmusról 569

Márkus László: A két világháború közötti francia fasiszta irányzatok jellegéről 575

H. Haraszti Éva: Fasiszta irányzatok Angliában 587

Impresszum, tartalom (pdf)